Om oss

Rosala Vikingacentrum är ett museum och besökscentrum, vars huvudsakliga uppgift är att beskriva skärgårdens och Finlands vikingatida historia. Vikingabyns uppkomst började år 1992, då vi inspirerade av Kyrksundets arkeologiska utgrävningar byggde vår första rekonstruerade vikingabyggnad, långhuset Farmansgården. Efter denna har flera byggnader och andra rekonstruktioner kommit till under årens lopp, och i skrivande stund har vi 30 intressanta punkter på vår guidekarta, allt från en runsten under ristning till vikingabyns stolthet, den ståtliga hövdingahallen Rodeborg.

Vikingacentret ägs och drivs av Paul Wilson, familjeföretagare i andra generation. All utveckling av vikingabyn görs med privata medel, alltså inkomsterna från musei- och turistverksamheten. Inträdesavgifterna går oavkortade till att upprätthålla och utveckla museets utställningar.

Rosala Vikingacentrum Ab driver även en liten resebyrå på Rosala, som bland annat handhar resorna förutom till Rosala även till Bengtskärs fyr. Vi samarbetar med en stor mängd lokala serviceproducenter i Hitis skärgård. Du kan bekanta dig med vårt utbud på bokningsbyråns sida rosala.net.

Vår verksamhetsfilosofi grundar sig på ett brinnande intresse att levandegöra en av de mest fascinerande perioderna i historien, samtidigt som vi vill sprida vetskap om både den lokala och hela Finlands anknytning till vikingatiden. Vi vill sätta det vikingatida Finland på kartan, eftersom Finland faktiskt är ett av vikingarnas hemländer. Denna strävan har tagit stormsteg framåt i och med ett europeiskt samarbete som heter Destination Viking Association, där vi är med som en grundande partner. I denna grupp arbetar vi med projektet ”Follow the Vikings”, vars syfte är att gemensamt marknadsföra vikingadestinationer i Europa. Vi är mycket stolta över att vara med som en jämnlik partner i ett sällskap som bland andra innefattar Jorvik Viking Centre i York samt British Museum. Du kan läsa mer om projektet och de olika destinationerna på projektens egna sidor.
Destination Viking Association
Follow the Vikings

Välkommen till vikingarnas värld!