Guidekarta

Till muséets inträdesavgift ( 8 € / vuxen och 4 € / barn 4-14 år) hör en karta över vikingabyn, där du också kan läsa om de olika rekonstruktionerna som du hittar längs med fornstigen.

Guidekarta

1 ) Reception, café & museishop
2 ) Auditorium I
3 ) Utställningar
4 ) Caféets terrass
5 ) Barnens lekplats
6 ) Vapenmuseum
7 ) Örtagård
8 ) Hönsgård
9 ) Hövdingens gravskepp
10 ) Yxkastningsplats
11 ) Hövdingahallen Rodeborg
12 ) Kanininhägnad
13 ) Jungfrudans
14 ) Auditorium II
15 ) Katapult
16 ) Runsten
17 ) Utställning om hantverk och musikinstrument
18 ) Smedja
19 ) Långhuset Farmansgården
20 ) Tillfällig tältplats för den resande
21 ) Vikingaskeppet Alvilda
22 ) Skålgropssten = Offersten
23 ) Helgakapellet
24 ) Utsiktsplats
25 ) Arkeologisk provgrop med verktyg
26 ) Kantstenar till en grav
27 ) Offeraltare
28 ) Önskebrunn