Gästbryggor

När du vill komma och besöka oss med egen båt, finns två bryggor i Rosala byviken (koordinater 59°51’14.4″N 22°24’54.5″E), där det är tillåtet att förtöja för ett dagsbesök. Eftersom hälften av ena bryggan är reserverad för förbindelsebåtar och bryggorna är öppna för alla, kan det sommartid bli trångt. Rosala-Böle Bryggförening upprätthåller bryggorna.

Rosala gästhamn TB-Marin (följande vik norrut från byviken, koordinater 59°51’48.6″N 22°25’12.6″E) ligger ca 2 kilometer från Vikingacentrum, och det är möjligt att hyra cyklar från hamnen. Vid övernattningsbehov rekommenderar vi gästhamnen.