Gästbryggor

När du vill komma och besöka oss med egen båt, finns det en brygga i Rosala byviken ( koordinater 59°51’14.4″N 22°24’54.5″E ), där det är tillåtet att förtöja för ett dagsbesök. Eftersom hälften av bryggan är reserverad för förbindelsebåtar och bryggan är öppen för alla, kan det sommartid bli trångt.

Rosala gästhamn TB-Marin ( följande vik norrut från byviken, koordinater 59°51’48.6″N 22°25’12.6″E ) ligger ca 2 kilometer från Vikingacentrum, och det är möjligt att hyra cyklar från hamnen. Vid övernattningsbehov rekommenderar vi gästhamnen.